Committed to connecting the world

Konferencja Prasowa – wystąpienie Magdaleny Gaj

Konferencja Prasowa – wystąpienie Magdaleny Gaj

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Witam serdecznie wszystkich Państwa i dziękuję za udział w otwarciu Globalnego Sympozjum Regulatorów GSR-13 i w konferencji prasowej.

To wielki zaszczyt i honor dla Polski i Polaków móc gościć tak wielu znamienitych gości - uczestników Globalnego Sympozjum Regulatorów oraz Światowego Forum Dialogu Regulatorów z Sektorem ICT (Global Regulators-Industry Dialogue - GRID)

O znaczeniu i wadze Sympozjum świadczy fakt, że odbywa się ono pod Honorowym Patronatem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego oraz że bierze w nim udział ponad 600 uczestników z całego Świata.

GSR-13 to niezwykle ważne wydarzenie dla naszego kraju. Decyzja Rady ITU o powierzeniu Polsce organizacji Światowego Sympozjum Regulatorów świadczy  o dużym zaufaniu jakim obdarzana jest polska administracja łączności.. Jest także dowodem na to, że inne kraje doceniają efekty naszych działań regulacyjnych i rozwój polskiego sektora ICT.

Chcemy zmienić dotychczasowy wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, jako kraju  kojarzącego się w znacznym stopniu z górnictwem i kopalniami. Tymczasem już dziś sektor ICT w Polsce odpowiada za większy wkład do PKB, niż górnictwo. Jego wartość szacowana jest na 20 mld euro i pod tym względem stawia nas w czołówce państw europejskich i na dziesiątym miejscu w świecie. Jeszcze dziesięć lat temu było to tylko 10 mld euro.

Najważniejsze jednak, że w sektor ICT wciąż posiada wielki potencjał wzrostu. Polska ma aspiracje stać się centrum informatycznym Europy i  - jak szacuje Ministerstwo Gospodarki - sfera ta może odpowiadać w przyszłości nawet za 13 proc. naszego PKB. Obecnie sektor ICT odpowiada za mniej więcej 4 proc. naszego PKB.

Cel ten można osiągnąć między innymi dzięki promocji Polski na forum międzynarodowym. Temu także służyć ma GSR13 – „telekomunikacyjne Davos”, w którym uczestniczą najważniejsze osobistości sektora ICT z całego świata. Sympozjum to szansa, którą Polska musi wykorzystać. Dlatego Urząd Komunikacji Elektronicznej wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przygotowały formułę Sympozjum, która pozwoli aby jego uczestnicy uzyskali jak największą wiedzę o Polsce i naszym sektorze usług telekomunikacyjnych i nowych technologii.

To właśnie Polska jako pierwszy kraj Unii Europejskiej jest dziś gospodarzem Globalnego Sympozjum. Wydarzenia niezwykle istotnego zarówno dla narodowych regulatorów rynku telekomunikacyjnych jak i dla dalszego rozwoju sektora nowoczesnych technologii ICT.

W ciągu kilku dni w Warszawie przedstawiciele wszystkich kontynentów będą dyskutowali i wymieniali doświadczenie w zakresie rozwoju nowoczesnych regulacji dla rynków ITC.

Będziemy dyskutowali oraz wymieniali doświadczenia w zakresie:
a) równego traktowania wszystkich uczestników rynków;
b) rozwoju usług online;
c) tworzenia stabilnych warunki rozwoju;
d) obciążeń regulacyjnych;
e) roli regulatorów w obszarach dot. wzrostu gospodarczego oraz włączenia społecznego;
f) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Jak zapewne Państwo wiecie tematem 13 edycji Sympozjum są Regulacje 4 generacji oraz rozmowy o przyszłości światowego rynku telekomunikacyjnego.

Właśnie podczas tego rodzaju wydarzeń jak GSR-13 dyskutowane są najistotniejsze wyzwania i problemy. Podejmowane tu decyzje kształtują warunki rozwoju sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych wspierając rozwój konkurencyjnego rynku oraz powszechnego dostępu konsumenta do technologii i wysokiej jakość usług.

Nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie dnia bez telefonu, komputera czy dostępu do Internetu…. Nasi goście przybyli do Warszawy z różnych kontynentów. Reprezentujemy różne kultury, dziedzictwo i systemy wartości, lecz łączy nas fakt, że wszyscy chcemy zapewnienia stałego dostępu do globalnej sieci, ponieważ jesteśmy przekonani, że stanowi on gwarancje rozwoju i lepszego życia dla mieszańców całego globu.

Serdecznie dziękuję.