SDG

区域性电信组织举办的区域性筹备会议

各区域电信组织正在与国际电联开展协调,举办区域性筹备会议。                                                            

非洲

非洲电信联盟 (ATU) 

美洲

 美洲国家电信委员会 (CITEL) 

阿拉伯国家

阿拉伯国家联盟 (LAS) 

亚太

亚太电信组织 (APT) 

独联体国家

区域通信联合体 (RCC) 

欧洲

欧洲邮电主管部门大会 (CEPT)