Comprometida para conectar al mundo

ITU 150

Resolution 1 - Rules of procedure of the ITU Telecommunication Standardization Sector